Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zgoda" powstała w grudniu 1998 r. na skutek podziału SM "Jedność". Obejmuje tereny wschodniej części Lublina. Majątek Spółdzielni stanowi 106 budynków mieszkalnych i 6 pawilonów handlowo-usługowych. Liczba mieszkań wynosi 6012, a łączna ich powierzchnia blisko 280 tys. m2. Posiadamy także 183 lokale użytkowe o powierzchni łącznej blisko 31 tys. m2.


W zasobach SM "Zgoda" zamieszkuje ok. 14 000 osób. Spółdzielnia administruje terenem o powierzchni ok. 54 ha.
Budynki SM "Zgoda" zostały wybudowane w latach 1981-1985 w technologii wielkopłytowej, a więc ich eksploatacja związana jest z typowymi dla tego rodzaju budownictwa problemami.


Priorytetem działania kolejnych Zarządów Spółdzielni było prowadzenie prac remontowych tak, aby zamieszkiwanie w budynkach naszej Spółdzielni uczynić przyjaznym dla ludzi. Do chwili obecnej zostały wyremontowane dachy z pokryciem papą termozgrzewalną, wymieniono wszystkie instalacje zimnej i ciepłej wody. W ok. 90 % budynków zostały docieplone elewacje i trwają obecnie intensywne prace w kierunku zakończenia procesu ocieplania. Udało się także w dużej mierze wymienić instalacje co. Zmodernizowane zostały wszystkie hydrofornie osiedlowe.


Dużą wagę przywiązujemy do estetyki budynków i ich otoczenia. Remontujemy klatki schodowe, dbamy o elementy małej architektury. Szczególną uwagę poświęcamy zieleni, co dobitnie widać w okresie wiosenno-letnim.
Należy podkreślić, że wszystkie te prace Spółdzielnia wykonała w oparciu o środki własne, bez kredytów i dotacji zewnętrznych.


Na mocy wyroków sądowych uzyskaliśmy użytkowanie wieczyste wszystkich działek, dzięki czemu sytuacja prawna terenów SM Zgoda jest uregulowana prawnie.

 

Większe osiągnięcia w działalności Spółdzielni to:

 

STRONA GŁÓWNA

ZARZĄD

RADA NADZORCZA

OSIEDLA

STATUT

REGULAMINY

LOKALE UŻYTKOWE

PRZETARGI

KONTAKT