Księgowość

 

Usługi księgowe, które polecamy poparte są wykształceniem kierunkowym oraz wieloletnią praktyką.

Doradztwo

Nasi konsultanci stanowią gwarancję na właściwy sposób zarządzania, osiągane rezultaty finasowe.

Zaufanie

Stosujemy ograniczenie dostępu do danych naszych klientów. Dane znane są upoważnionym pracownikom biura.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oczekujemy na współpracę w zakresie obsługi księgowej.

Zespół specjalistów tworzących Biuro Rachunkowe PROFIT powstał w 2001 roku. Mamy bogate doświadczenie pozyskane przy prowadzeniu księgowości firm zarówno handlowych, produkcyjnych jak i usługowych. Dbamy, aby nasi pracownicy na bieżąco śledzili nowości z zakresu prawa, finansów i rachunkowości. Aby zapewnić kompleksową obsługę naszym Klientom współpracujemy z renomowanymi doradcami podatkowymi, prawnikami, biegłymi rewidentami, specjalistami BHP i biegłymi sądowymi z zakresu ekspertyzy dokumentu.

Dzięki systematycznej współpracy z nami, już po kliku miesiącach będą widoczne rezultaty w wynikach finansowych Państwa firmy. Prowadząc usługi na rzecz różnych podmiotów potrafimy dostosować się do specyfiki każdej firmy unikając szablonowego podejścia do Klienta.

Współraca na zasadach partnerstwa

We współpracy z Klientem rozpoznajemy jego aktualne potrzeby oraz stale monitorujemy ich zmianę. Takie podejście daje nam możliwość kompleksowego świadczenia usług dopasowanych do dynamicznie zmieniającego się otoczenia Klienta.

We współpracy z Klientem rozpoznajemy jego aktualne potrzeby oraz stale monitorujemy ich zmianę. Takie podejście daje nam możliwość kompleksowego świadczenia usług dopasowanych do dynamicznie zmieniającego się otoczenia Klienta.

Zakres usług

Pełna księgowość
- tworzenie planu kont - ewidencja kosztów i przychodów;
- ewidencja środków trwałych - ewidencja wyposażenia
- pomoc przy ustalaniu polityki rachunkowości - ewidencja podatku od towarów i usług
- comiesięczne deklaracje i zestawienia - bilans i inne zestawienia roczne
- obsługa pracowników
Obsługa kadrowo-płacowa
- naliczanie wynagrodzeń - sporządzanie deklaracji PFRON
- sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych - zgłaszanie deklaracji do ZUS
- sporządzanie informacji rocznych o dochodach - sporządzanie raportów RMUA
Podatkowa księga przychodów i rozchodów:
- ewidencja kosztów i przychodów - ewidencja podatku od towarów i usług
- ewidencja środków trwałych - ewidencja wyposażenia
- obsługa pracowników - rozliczenia właścicieli
- sporządzanie raportów do GUS-u

Cennik usług księgowych

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów z VAT (do 20 dokumentów) 150 zł  
   
Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt) z VAT (do 30 dokumentów) 150 zł
   
Prowadzenie KPiR z VAT (od 20 do 30 dokumentów) 220 zł
   
Prowadzenie KPiR z VAT (od 30 do 50 dokumentów) 250 zł
   
Prowadzenie ewidencji przychodu (ryczałt) bez VAT 100 zł
   
Księgi rachunkowe (do 20 dokumentów)  450 zł
   
Rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 20 zł/ os
   
Usługi kadrowo-płacowe (umowy o pracę) 45 zł/ os
   
Za umowy cywilno-prawne bez ZUS 15 zł/ os

Każdy Klient jest traktowany indywidualnie, w związku z czym ostateczne koszty usług księgowych ustalane są w drodze negocjacji.

Zaprezentowany cennik świadczonych usług może być dowolnie modyfikowany zgodnie z potrzebami i możliwościami naszych Klientów. Zasadniczy wpływ na cenę usług ksiegowych odgrywają m.in. rodzaj ewidencji księgowej, ilość dokumentów, wielkość zatrudnienia; profil firmy itd.

Dane kontaktowe

Imię:
 E-mail:
Wiadomość:
OK 

BR Profit
20-045 Lublin
ul. Królewska 25
t. 81 745 36 72
biuro@profit-1.pl

Tu jesteśmy