• Obsługa prawna

  Gwarantujemy profesjonalną obsługę prawną
  klientów firmowych i indywidualnych

  Zapraszamy do kontaktu
 • Kompleksowe usługi prawne

  Oferujemy bardzo szeroki zakres świadczonych
  usług na rzecz różnych podmiotów prawnych

  Zapraszamy do kontaktu
 • Doradztwo i konsultacje

  Zapewniamy wysoką jakość usług dzięki
  doświadczeniu i gruntownej znajomości przepisów

  Zapraszamy do kontaktu

Zakres oferowanych usług

Kancelaria Prawna "Wójcik & Wolan" zapewnia kompleksową i profesjonalną obsługę prawną osób fizycznych i prawnych, w szczególności przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek osobowych i kapitałowych, stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.

Celem działania kancelarii jest przedkładanie klientom jak najlepszych rozwiązań prawnych, które w najlepszy sposób będą odpowiadać im oczekiwaniom i wymaganiom. Posiadamy rozległą wiedzę i doświadczenie zawodowe, co zapewnia należytą reprezentacji klientów, jak i rzetelną ochronę ich interesów.


Oferujemy Państwu pomoc prawną w zakresie:

 • - prawa karnego
 • - prawa cywilnego
 • - sporządzanie opinii prawnych
 • - prawa administracyjnego
 • - prawa handlowego i gospodarczego
 • - prawa upadłościowego i naprawczego
 • - prawa konkurencji i konsumentów
 • - prawa pracy
 • - prawa rodzinnego
 • - prawa związanego z nieruchomościami
 • - prawa ubezpieczeń społecznych

PRAWO KARNE

Zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.

Prawo cywilne

Prawo cywilne to jedna z najważniejszych gałęzi prawa. W zasadzie regulacje prawa cywilnego dotyczą wszystkich dziedzin życia społecznego.

Prawo rodzinne

Dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie, jej istnienie i funkcjonowanie.

Prawo pracy

Gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy.

Świadczenie usług prawnych realizowane jest poprzez:

 • - doradztwo prawne i konsultacje
 • - pisemne odpowiedzi na pytania prawne
 • - sporządzanie opinii prawnych
 • - analizę dokumentów
 • - analizę, opiniowanie i redagowanie umów
 • - opracowywanie statutów, regulaminów, aktów prawnych
 • - prowadzenie korespondencji w imieniu klienta
 • - sporządzanie pozwów, pism procesowych, umów, pism urzędowych, wniosków, wezwań, odwołań, reklamacji, podań, pism do prokuratury, skarg itp.
 • - pomoc w tworzeniu, przekształcaniu, działalności bieżącej oraz likwidacji firm, spółek, fundacji, spółdzielni i stowarzyszeń.
 • - prowadzenie oraz uczestnictwo w negocjacjach, postępowaniach polubownych i mediacjach.

Klienci naszej kancelarii uzyskują pomoc prawną w zależności od potrzeb - incydentalną w formie porady prawnej, zadaniową w postaci wydania opinii prawnej lub reprezentacji klienta w sprawie, a także stałą w formie obsługi prawnej.

Zasady ustalania wynagrodzenia

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z każdym klientem, a jego wysokość zależy od nakładu pracy, złożoności zagadnienia prawnego oraz charakteru współpracy, przy czym jego wysokość nie przekracza minimalnych stawek adwokackich określonych Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu (Dz.U. 02 nr 163 poz. 1348).


W zależności od potrzeb klienta wysokość wynagrodzenia jest:

 • * stała - w kwocie ustalonej z góry za wykonanie jednorazowej czynności
 • * zależna od czasu pracy - w kwocie ustalonej z góry za każdą godzinę pracy prawnika
 • * stała - w formie ryczałtu miesięcznego

Szczegółowe ustalenia są zawartew dokumencie poniżej.
Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1348 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. [Dziennik Ustaw Nr 163 ]

Zespół

Adwokaci i personel Kancelarii Adwokackiej "Wójcik & Wolan"

Wójcik Jerzy

Adwokat

Adam Wolan

Adwokat

Julia Kulik

Aplikantka

Lidia Jóźwiak

Sekretarka

Szczególnie istotnym dla adwokata jest zbudowanie więzi z Klientem polegającej na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie. Taka relacja, połączona z pełną poufnością przekazanych Kancelarii informacji pozwala w sposób profesjonalny reprezentować interesy Klienta, począwszy od emocjonalnych problemów związanych ze sprawą o rozwód czy o alimenty, poprzez prawo karne i spadkowe, a na problemach gospodarczych i handlowych skończywszy.

Naszą dewizą jest wysoki poziom świadczonych usług w konkurencyjnej cenie. Aby zapewnić naszym klientom pełne bezpieczeństwo, jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

 • Profesjonalizm
 • Zaufanie
 • Bezpieczeństwo
 • Kreatywność

Kontakt

Dane kontaktowe i adresowe kancelarii

Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej.