Ochrona fizyczna obiektów

Ochrona firm, przedsiębiorstw, galerii handlowych i marketów, obiektów administracyjnych. W ofercie znajdziecie Państwo również usługi dla klientów indywidualnych. Zabezpieczamy obiekty budowlane na czas ich realizacji.

Monitoring

Oferujemy elektroniczny monitoring domów, firm oraz miejsc szczególnie narażonych na dewastacje lub niebezpiecznych dla osób postronnych. Doradzamy system monitorujący, a także szybką reakcję grup  interwencyjnych.

Zakres usług

- stacjonarna ochrona obiektów,
- ochrona imprez masowych,
- systemy alarmowe,
- telewizja przemysłowa,
- lokalizacja pojazdów GPS.

Podstawowe informacje o nas

Wszystkie montowane systemy alarmowe wykonujemy wyłącznie w oparciu o wyposażenie techniczne, od sprawdzonych i renomowanych producentów tak, aby nasze alarmy były zgodne z wymaganiami odnośnie klas bezpieczeństwa, certyfikatów i obowiązujących norm.


Nasi wyszkoleni pracownicy perfekcyjnie przygotowują się do powierzonych nam zadań. Praktycznie opracowujemy indywidualne plany ochrony. Pracownicy ochrony wyposażeni są w środki przymusu i w każdej chwili mogą liczyć na ć wsparcie przez zmotoryzowanej Grupy Interwencyjnej. Doskonałe środki łączności pozwalają na szybką reakcję w sytuacjach niebezpiecznych.

W celu zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa naszych klientów firma nasza posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz wszyscy zatrudnieni pracownicy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej. Wysoki poziom świadczonych usług, duża liczba chronionych obiektów oraz ich specyfika potwierdzają naszą przynależność do elitarnego grona usługodawców gwarantujących najwyższą jakość świadczonych usług, systematycznie dążących do osiągnięcia najwyższego światowego poziomu.


Pracownicy ci przechodzą systematyczne szkolenia prowadzone przez instruktorów byłych członków oddziałów prewencji Policji – członków służby porządkowej nieposiadających licencji wykonujących zadania przewidziane dla nich w Ustawie o imprezach masowych. Również grupa tych pracowników jest systematycznie szkolona do działania w sytuacji zagrożenia.

Firma PROTECTION świadczy profesjonalne usługi w zakresie konwojowania wartości pieniężnych własnymi środkami transportu, przystosowanymi zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 roku w sprawie szczególnych zasad i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129 poz. 858).

Zapraszamy do współpracy z Firmą Ochroniarską PROTECTION